Още една стъпка към европейска столица!

Авто новости.

От 10 ноември в над 100 превозни средства от обществения градски транспорт слизането от тях и качването в тях ще става с натискането на специален бутон от страна на пътника. Бутоните са разположени до всяка една от вратите на превозните средства, като освен това ще бъдат сигнализирани с допълнителен стикер, който указва действието им. Те ще работят при спряло превозно средство на спирка на обществения транспорт, като преди слизането или преди качване на пътника ще е необходимо натискането им, за да се отвори вратата.
Инициативата е свързана от една страна с техническата възможност, а от друга и с метеорологичните условия. При наличието на климатична техника в новите трамваи, тролейбуси и автобуси отоплението в пътническите салони ще доведе до значително повишаване на комфорта на пътуване. За да не се налага постоянната обмяна на затоплен и студен въздух без наличието на пътници, които се качват или слизат, се въвеждат новите бутони. Чрез тях се очаква запазване на комфортната температура до нормалната граница за всяко от превозните средства.
В трамваите бутонът за отваряне на вратата при качване е разположен върху конструкцията на вратата. Отвътре ще е необходимо натискането на бутон, който е маркиран със символ “врата”.
В тролейбусите бутонът за отваряне на вратата при качване е разположен при конструкцията на вратата, като отвътре ще е необходимо натискането на бутон с надпис “врата” при желание за слизане от превозното средство.
В автобусите бутоните за отваряне ще се ползват при желание за качване от последните две врати на превозното средство. При слизане трябва да се натисне бутон със символ “врата”.

 

 

 

Информация: Център за градска мобилност

Тагове:     , ,

Автор /


Други постове