Общински велосипеди в София?

Авто новости.

Това чудо е на път да се случи в столицата през 2015-та година, по проект на Столична община за изграждане на мрежа от велостоянки за 280 велосипеда. Те ще бъдат разположени на 28 възлови места в София, които вече са определени от главния архитект.

До Нова година ще бъде обявена процедурата за избор на изпълнител. В момента се изготвя документацията с изискванията към кандидатите в конкурса, който ще бъде международен.

Идеята е, като вземете колело от една стоянка, да може да го оставите след това на всяка една от останалите 27, а не да го връщате обратно.

Велопаркингите ще бъдат свързани в мрежа и софтуер ще следи къде свършват велосипедите, за да може екип на оператора да попълни веднага празните места. Колелата ще бъдат снабдени с GPS против кражби.

В момента специалистите обсъждат какви да са начините за ползване на услугата. Вариантите са плащане чрез банкова карта, чрез някоя от картите на Центъра за градска мобилност за пътуване с градския транспорт или чрез превозен документ, издаден от оператора.

Цената ще бъде около 15-20 лева на ден.

 

Автор /


Други постове