Кипи ремонт на градинката при Художествената галерия

Авто новости.

Всички алеи ще бъдат преасфалтирани и ще бъдат поставени нови осветителни тела.
Предвижда се да бъде изградена и автоматизирана поливна система.

В рамките на ремонтните дейности ще бъдат възстановени тревните площи и ще се постави ново парково обзавеждане (пейки и кошчета).

След направена експертиза от Лесозащитна станция София някои от старите дървета, за които са установени гнилостни процеси, ще бъдат подменени с екземпляри, а за други ще бъдат приложени съвременни методи за лечение с цел тяхното стабилизиране.

При благоприятни атмосферни условия ремонтът ще приключи в средата на ноември.

Други постове