Извънреден отчет от ЧЕЗ

Авто новости.

Поради предстоящото изменение на цените, ЧЕЗ ще започне извънредно отчитане на електромерите на своите клиенти.

Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 302 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивния ден. Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на максимална коректност при таксуването на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност и сами да отчетат показанията на електромерите си.

Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството, посочват от ЧЕЗ. Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 7 октомври 2014 г. на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667, през уеб-сайта www.cez.bg, меню “Самоотчет” и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, дата на отчитане, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.

Фактурите през октомври ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.

Тагове:     , , , ,

Автор /


Други постове