Аудио-визуалният фестивал от поредицата “РеВИЗИЯ” на Панчаревското езеро

Авто новости.

Чудовище, петметров воден екран, музика и 3D мапинг шоу представя аудио-визуалният фестивал от поредицата “РеВИЗИЯ”.
Целта му е да преосмисли функцията на занемарени, но емблематични градски места. Второто издание на фестивала ще се състои от 16.00 до 23.00 ч. на 28 септември на Панчаревското езеро.
С името на тазгодишното издание “Чудо-вижте” организаторите отправят послание за двусмислената функция и състояние на района на Панчарево. Акцентирайки върху актуалното състояние на езерото, през миналата седмица организаторите започнаха кампания, в която пускат серия от клипове с чудовище, забелязано в Панчарево, които бързо събират над 100 000 гледания в социалните мрежи и така привличат общественото внимание към него.

Така панчаревското издание на “РеВИЗИЯ” цели да затвърди значението на езерото и парка около него като важна част от парковата инфраструктура на София и да акцентира върху актуалните му проблеми, свързани с чистота и поддръжка на средата и съоръженията.

Затова по време на събитието ще се набират средства за ремонт и възстановяване на мостик “Гъбата” в езерото в рамките на националната кампания “Място в сърцето” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Тъй като в момента сухопътният достъп до “Гъбата” е ограничен от съображения за безопасност, фондацията ще организира за посетителите турове с лодка от мястото на фестивала до там.

“РеВИЗИЯ” запазва традицията от първото издание на фестивала, който “оживи” паметника на НДК с 3D мапинг миналата година. Организаторите подготвят амбициозен аудиовизуален спектакъл, с които да представят възможния живот на Панчаревското езеро. Специално създадено 3D мапинг шоу от “Elektrick.me” ще се прожектира на няколко сцени – на мащабен воден екран с диаметър 5 метра, разположен в самото езеро, на старото информационно табло и на скалния масив в близост до него.

Други постове